SHAMBALLA

___book_SHAMBALLA_lg

Shamballa MDH (MultiDimensional Healing) : Temel Shamballa Eğitimlerini içeren, 4 Seviyede tamamlanan ÇBŞ (ÇokBoyutlu Şifa), diğer Shamballa Eğitimlerinin temelini oluşturur.

Shamballa 1024 : Shamballa MDH ile gelen 352 gizli sembole ek olarak gelen yeni ve güçlü 5 sembol daha içerir ve bu sembollerin şekilleri bellidir, fiziksel görsel olarak eğitimlerde verilir. Shamballa MDH nin 4 seviyesi de tamamlandıktan sonra kişi Shamballa 1024 e uyumlanabilir. Tek Seans uyumlamadır.

Shamballa UNITY : Bu Uyumlama ile birlikte, ayrı ayrı da kullanılabilen Shamballa MDH ve Shamballa 1024 Enerjileri birleştirilir. Artık yalnızca Shamballa UNITY ile tamamının enerjilerine kanal olunur. (Ön Koşul: Shamballa HMD ve Shamballa 1024) . Tek Seans uyumlamadır.

Shamballa 12D : Shamballa 12 Boyut İnisiyasyonları 12 Uyumlama ile gelir. Her seansta 1 Uyumlama yapılarak 12 seansda tamamlanabileceği gibi, Her seansta birden fazla uyumlama birleştirilerek(art arda) 2, 3 ya da 6 seansta da tamamlanabilir. (Ön Koşul: Shamballa HMD )

Detaylı bilgi için aşağıdaki yazıların üzerini tıklayarak ilgili sayfayı açabilirsiniz.

shamballa mdh

shamballa1024

shamballa unity

shamballa.12D