TAKYON

TAKYON_book_lg

 

Kurucusu Ole Gabrielsen’in kendi ifadesiyle; Takyon (ya da Tacyon, Tachyon) bir frekans/enerji değildir ama bütün frekansların tohumu olduğu düşünülür. Her şey Takyon’dan gelişir/meydana gelir. Takyon, uyumsuzluğun yakınına geldiğinde, denge yaratır. Mükemmel form Takyon’da kodlanmıştır. Takyon şifa vermez ama vücut Takyon’u daha iyi hissetmek için ihtiyaç duyulan enerjiye dönüştürür.

Takyon ışık hızından daha hızlıdır. Takyon EMF’ nin (örneğin; elektrikli cihazların oluşturduğu elektromanyetik alanlar) yakınına geldiğinde, negatif alanların etkilerini pozitif enerjilere dönüştürür.

Takyon’a uyumlandıktan sonra titreşimleriniz değişir, bu nedenle enerji sorunları kendiliğinden ortadan kalkar. Başkalarına enerji verirken ya ellerinizi Takyon anteni olarak kullanarak alıcının bedenindeki sorunlu bölgelere enerji verirsiniz ya da Takyon antenlerini kullanırsınız. Takyon’un amacı bedeninizin titreşimlerini yükselterek enerji sorunlarını önlemektir. Uyumlanmak için hiçbir ön koşul yoktur.

 

TAKYON NEDİR ?

Kuantum fiziğine göre, materyal evren enerjinin çok yoğun formundan başka bir şey değildir. En süptil/ince enerjisel yapıların ince alemlerinden maddenin en kaba, en yoğun alemlerine, bu Evrende var olan her şey bir enerji sürekliliğinde hizalanır. Enerji, yüksek derecede ince süptil alemlerden süreli olarak akar ve astral, eterik, elektromanyetik seviyelere ve en sonunda var oluşun maddi alemine akar.

Dünya’da var olan her şey kendi Enerjisel Sürekliliği içinde var olur, bedenlerimiz buna mükemmel bir örnektir. Duyularımızla algıladığımız maddi, fiziksel bedene ilave olarak, bir çok başka enerjisel beden katmanlarına sahibiz. Tüm bu enerji katmanlarından, en yüksek, en ince süptil bedenlerden aşağıya maddi bedene Enerjisel Süreklilik akar.

Enerjisel Süreklilikten akan enerji tek kaynaktan gelir. Hindistan’da, bu İlahi Anne olarak adlandırılır. Hristiyanlar Kutsal Ruh der ve bir çok modern, Yeni Çağ spiritüel öğretileri onu Kozmik Enerji olarak adlandırır. Modern fizik onu Sıfır – Noktası Enerjisi veya Serbest Enerji olarak adlandırır. Bu noktada, Sıfır noktası enerjisinin eterik veya astral enerji gibi özel bir enerji formu ile karıştırılmaması gerektiğini anlamak önemlidir Sıfır – Noktası Enerjisi formsuzdur. O her şeyin kaynağıdır. Süptil enerjilerin tüm alemleri Enerjisel Sürekliliğin sadece parçalarıdır.

Takyon enerjisi bu yapılandırılmamış, formsuz Sıfır- Noktası Enerjisinin ilk şekillenmeye başladığı en ilksel düzeydir. Sıfır – Noktası Enerjisi gibi, Takyon belli bir frekans ile sınırlı değildir. Hertz frekans spektrumunda ölçülemez. O belli bir enerji biçimi değildir. Daha çok, kendi içinde tüm enerjileri kapsar. Onun nitelikleri Sıfır – Noktası Enerjisine benzer, sadece yapılandırılmış alanda farklıdır. Kendi içinde, Takyon enerjisi, yaşamın her bireyselleşmiş formunda mükemel bir Enerjisel Süreklilik yaratmak için gerekli olan tüm potansiyeli saklar. İnsan bedeninde ortaya çıkan her şey önceden mükemmel formda Takyon Enerjisi içinde kodlanmıştır. Bunun mükemmel bir örneği hayvan krallığıdır, burada hayvanların insan varlıklar tarafından etkilenmeden tamamen sağlıklı hayatlar yaşadığı gözlenmiştir. Örneğin, büyüme periyotlarında yedi kata kadar bir yaşam süresine sahiptir. Bir insan varlığı için, bu 140 yıllık mükemmel sağlıklı yaşam anlamına gelir. İnsan tıbbında bilinen 40,000 kronik ve dejenere edici hastalıktan, sadece bir kaçının vahşi hayvanlarda var olduğu bilinmektedir ! Bunun nedeni vahşi hayvanların Enerjisel Sürekliliği bloke etme yeteneklerinin olmamasıdır.

Doğada mükemmelliği ve Takyon Enerjisinin karakterini görürüz. Takyon Enerjisinin içerdiği bilgi mükemmeldir. Yaşamlarımızda sağlık ve dengeye ulaşmak için gereksinim duyduğumuz tek şey serbest şekilde akan Enerjisel Sürekliliktir. Başka deyişle, Takyon Enerjisinin süptil bedenlerimizin tüm katmanlarından akmasına izin vererek Takyon Enerjisi için süperiletkenler olmaya ihtiyacımız var. Bu enerji maddi hücrelere akarken, tüm metabolizmayı mükemmel dengelenmiş şekilde organize eder. Eğer süptil beden katmanlarından herhangi bir tıkanmış ise, enerji bir sonraki daha kaba seviyeye serbestçe akamaz. Bu seviyeen sonra, enerjinin önemli yetersizlikleri olacaktır. Süptil katmanların herhangi birindeki blokajlar Takyon Enerjisinin materyal bedene serbest olarak akmasını önler. Süptil bedenlerdeki blokajlar ile birlikte – etkilenen veya birlikte – yaratılan bir çok hastalıklar olmasının nedeni budur. Ayrıca bu fizyolojik durumumuzun fiziksel bedenimizi neden etkilediğini açıklar. Gerçekte, duygusal ve zihinsel bedenler o kadar süptildir ki, fiziksel bedene direkt olarak müdahale etmezler. Metabolizmamızı organize etmek için yaşam gücü bilgisinin akışı da zihinsel ve duygusal bedenlerden akmak zorunda olduğu için, bu bedenler bloke olduğunda direkt olmayan bir etki olur. Önemli blokajlar sonunda fiziksel hastalık yaratır. Bu bilgi enerji sistemlerine yönelen bir çok farklı frekansın yaratılışı için temeldir.

Takyon Enerjisi belli türde bir enerji değildir, kendi içinde tüm enerjileri içerir. Fiziksel bedenimizde veya süptil bedenlerde yanlış giden bir şey, o özel işlem için özel bilgi uygulayarak düzeltilebilir. Bu Takyon Enerjisi ile mümkündür, çünkü Takyon Enerjisi Sıfır – Noktası enerjisine giriş kapısıdır. Bu, hiç bir frekansın yapamayacağı bir şeydir. Tüm frekanslar sadece bütünün parçasıdır, Sıfır Noktası enerjisinde demirlenmiş olanın parçasıdır, ancak tüm frekanslar kendi özel etkileri ile sınırlıdır. Takyon tamamen non – spesifiktir.

Takyon gerçekte kendi içinde herhangi bir etkisi yoktur. Takyonun yaptığı şey organizmamıza, bedenimize, süptil bedenlerimize gereksinim duydukları etkileri üretme şansını vermektir. Ve bedenlerimiz inanılmaz zeki olduğu için, daima kendileri için iyi olan etkileri üretirler. Tüm diğer enerjisel tıp formlarına bağlandığını bulduğumuz iki sınır Takyona uygulanmaz, çünkü Takyon Enerjisi belli bir frekans ile sınırlı değildir.

Diğer süptil enerji araçları ile Takyon Enerjisinin kullandığı enerji arasındaki bir diğer önemli fark, Takyon herhangi diğer enerji formundan herhangi birşekilde etkilenemez. Enerji tıbbında kullanılan tüm diğer süptil enerji formları, örneğin, kişinin kendi düşünceleri ve hisleri ile etkilenebilir. Bunun nedeni ışık hızının altında enerjilerin yerçekimsel çekim olarak adlandırılan şeye sahip olmalarıdır, bu enerjileri, birbirlerine yapışmaları için birbirlerine çeker. Şüphesiz, bu kendi özel etkilerinde enerjileri etkiler, değiştirir. Takyon ışık hızının üzerinde hareket eder, yerçekimi çekiminden etkilenmez, herhangi başka enerjiye yapışamaz ve başka enerjiler Takyona yapışamaz.

Düşüncelerimizin ne kadar “kötü” olduğu, duygusal içeriğimizin nasıl olduğu önemli değildir, bunlar Takyon enerjisinin ve onun bize Sıfır Noktası enerjisineerişim verme yeteneğini etkilemez. Potansiyel olarak, zihinsel, duygusal, spiritüel veya fiziksel tüm problemler Takyon Enerjisi ile pozitif olarak etkilenebilir.

Sadece kaynak enerjisini kullanmanın bir diğer mükemmel veçhesi, istenmeyen yan etkiler ile başa çıkmak zorunda değiliz. Çok güçlü, çok hızlı şifa etkisi isteyen organizmamızın bir kısmına çok fazla enerji uygulasak bile, diğer bölümler ihmal edilmez, bu bir sorun olmaz.

Bazan toksin giderme ve şifa reaksiyonlarına neden olur, ama asla negatif sonuç olmaz. Takyon Enerjisinin uygulanması çok fazla bilgi ve deneyim gerektirmez. Bazı özel etkiler için Takyon enerjisini zorla uygulamayız, ancak bedenin kendi iyileşme etkilerini üretmesine bırakırız. Takyon Enerjisi basitçe bu kendini – iyileştirme işlemi için doğal katalizördür.


Bu Workshopta yapmayı öğreneceğimiz Takyon Araçları:

* Takyon Çakra Cam Taşı oluşturma,

* Suya Takyon yükleme,

* Suyu Takyon Anteni yapma,

* Cep telefonu filtresi oluşturma,

* Elektromanyetik filtre,

* Takyon Masaj Yağı,

* Lazer Antenleri,

* Diğer Takyon Antenleri,