YUKSELIS ENERJISI-2012(2018-Rew)

YUKSELIS_book_lg

2 1 . 1 2 . 1 2

Y Ü K S E L I S   E N E R J I S I

F R E K A N S I

F O T O N  &  N Ö T R İ N O

A K T I V A S Y O N U

( 2018 revizyonu )

 

&

 

Y Ü K S E L İ Ş ENERJİSİ FREKANSI
M A S T E R

 

Hasan Makam Tarafından Kanalize Edilmiştir. (12.12.2012)

Copyright 2012 

Tarih : 21.21.2012 ! Güneş Sistemi bütün gezegenleri ile birlikte ”Foton Kuşağı” içerisine giriş yaparak; Dünya üzerinde bir aydınlanma sürecine girilmiştir. Süreçte hücresel boyutta bir dönüşüm başlamıştır. Kimileri bu dünüşüme adapte olarak daha iyi bir yaşam sürerken kimileri de bunu reddederek daha kötüye gitmektedir. Toprağa, bitkiye, hayvana, dna yapılarına, bilinç ve bilinçaltı seviyelerine etki etmektedir. Negatif düşüncelere sahip insanların artık düşünememeye başladıkları bir dönemdir bu.

Fotonun ve diğer güneş patlamalarının etkileri ile hücreler tetiklenirken, kimileri aydınlanma sürecine kimileri ise karanlığa, her düzeyde hastalığa maruz kalırlar.


Yükseliş; Ruhun yüksek boyutlardaki en doğal haline dönüş yolculuğudur. Bu süreç içerisinde, enerji bedeninin arınmaya başlaması ve fizik bedenin buna bağlı olarak, bu sevinçli zamanda daha sağlklı, huzurlu, mutlu, dingin ve kaliteli bir yaşam sürmesi olarak tanımlamaya çalışsak da bundan çok çok daha fazlasıdır.

Yükseliş; bilincin titreşiminin yükselmesidir, Maneviyatın güçlenmesidir, Farkındalığın daha geniş alanda kendini göstermesidir.


Belirli aralıklarla yerkürenin şarj ve deşarjlarının yaşandığı tarihler, hep birer yükseliş tetiklemesini ifade eder. Bu tetiklenmelerin sıklıkla yaşanmaya başlandığı, Şubat.2008 den sonra belli aralıklarda bir döngü ile dünya üzerinde dengeler değişmekte, dönüşümler yaşanmaktadır. 9.Eylül.2009 (9.9.9) 26.Mayıs.2010, 17.Temmuz.2010, 11.Şubat.2011, 8.Mart.2011, 28.Ekim.2011 gibi.. ve beklenen 2015..

21.12.2012 Yükselişi; bundan önceki bireysel ve küresel yükselişlerden farklı olarak; güneş sistemi ve gezegenlerin titreşiminin yükselmesi ile paralel bir yükseliş, kaçınılmaz bir süreç, er ya da geç.. Her bir bireyin dönüşümünün birlik bilinci ile diğerlerinin dönüşüm ve yükselişini kolaylaştıran bir süreç. Fiziksel bedendeki biyolojik dönüşümlere varana kadar oldukça farklı ve özel bir yükseliş sözkonusu..


Süreç ile ilgili burada, Yükselişin ya da Bilincin Altın Çağı olan bir sürece girişin detayları ya da Foton Kuşağı etkilerinden çok, 2012 Yükseliş Enerjisi Frekansı ve Foton Enerjisini güçlü bir Şifa tekniği olarak nasıl kullanacağız? Daha çok bu konuya yer vereceğiz.

21.12.12 Yükseliş Enerjisi Frekansı, insanlığa neler sunar ?

  • Yeni çağın Çakra yapısı oluşmaya başlar. Kalp Çakra oldukça genişler ve güçlenir. Koşulsuz Sevgi oluşmaya başlar.

  • Eterik bağların oluşturduğu negatif akışlar iyileşmeye başlar.

  • Beyindeki nöronların ve kendi aralarındaki iletişimleri düzenlenip, güçlenir.

  • Enerji kanalları, Enerji Merkezleri ve Aura üzerindeki tıkanıklıklar çözülmeye başlar.

  • Enerji Bedenine adapte edilmiş Şifa Enerjileri Frekansları etki edecekleri negatif oluşumlar üzerinde dominand hale gelir. Bu, şu demek : Kanal olduğunuz tüm Şifa Sistemlerinin frekansını günümüz yerküre rezonansına günceller. Aynı Şifa Enerjisini kullanırsınız ama çok daha yüksek bir frekansta şifa etkisi oluşturur. Bunu açık bir şekilde hissedersiniz.

  • Uyku düzene girer. Daha az uyku ile daha daha çok dinlenmiş hissedersiniz.

  • Yeme içme alışkanlıkları düzene girer. İhtiyacınız olanı istersiniz, bedenlerinize zarar verenleri ya da fazlasını istememeye başlarsınız.

  • Bağımlılıklarınızdan özgür kalmaya başlarsınız. Alkol, keyif verici maddeler vs.

  • Hiçbir çaba göstermeden, doğal olarak farkındalığı arttırır.

  • Bilincin titreşimi ve frekansı yükseldikçe, auradaki düşük enerji frekanslı oluşumlar, enerjisel blokajlar yüzeye çıkarak temizlenmeye başlarlar. İlk zaman bu arınmalar biraz sancılı olsa da arınmanın verdiği huzur ve engellenemeyen koşulsuz sevginin yüksek frekansı bu süreci hafif atlatmanızı sağlar.

  • Şuur ve Şuurattı bağlantısı güçlenir. İhtiyacınız olan bilgilere daha kısa sürede ulaşırsınız. Bazen bildiğiniz ama o anda hatırlayamadığınız bir kelime olur ya.. hani dilinizin ucuna gelir de bir şeyler tıkar o bilgi akışını.. İşte bu akış sürekli olmaya başlar, engelleyici faktörler o anda şifa bulur. Hatırlamanız gereken her ne ise, bilinçaltınızdan bilinç yüzeyine çıkıverir. Bazen de hiç bilmediğiniz bir konu hakkında bilinçaltından bilgiler gelir. Bu, bilgelik yeteneğini kazandırır.

  • Geçmişin anıları ve Geleceğin endişe ve kaygıları, sizin anı en iyi şekilde değerlendirmenize engel olan zihinsel faaliyetler olmaktan çıkarak, daha programlı ve sistematik, aynı zamanda da neşe, sevgi ve öz güven içerisinde kaliteli bir yaşam sürmenize yardımcı olur.

2016 Revizyonu :

12 Aralık 2012 de insanlığa sunulmak üzere kanalize edilen enerji frekansı, yine aynı şekilde 20 Mart 2016 da güncellenerek yeni ve daha güçlü bir frekans olarak güncellendi. Daha önce horizon reiki tarafından sadece aktivasyon olarak verilen sistem artık master yetkisi ile de verilmekte ve böylelikle daha çok şifacının kullanımına sunulmaktadır. 2016 Revizyonundan itibaren ‘Foton’ ile birlikte ‘Nötrino’ enerjisi de şifa kullanımı için sunulmaya başlamıştır.
Sistem, düzenli aralıklarla evrensel rezonansa bağlı olarak güncellenmeye devam etmektedir.

Şifa Gücünüzü ve Enerji Frekansınızı Günümüz enerjisi seviyesine güncellemek için tasarlanan şifa sistemi iki aşamada öğretilir.

*Yükseliş Enerjisi Frekansı – Foton Aktivasyonu
*Yükseliş Enerjisi Frekansı – Master Uyumlaması (Önkoşul:Reiki Master)


YÜKSELİŞ ENERJİSİ FREKANSI – FOTON AKTİVASYONU :

Bu bölümde Foton Aktivasyonu Egzersizi öğretilir. Foton Aktivasyonu almış kişi daha sonra her gün ya da ihtiyaç duyduğu zamanlarda Foton Aktivasyonu Egzersizini yaparak kendisi için eşsiz bir şifa uygulaması yapmış olur.

YÜKSELİŞ ENERJİSİ FREKANSI – MASTER UYUMLAMASI :

Bu bölümde ise; 2012 Yükseliş Enerjisi Frekansı (2016 Revizyonu) olan
*Fotonun kullanımı,
*Şifa uygulama teknikleri,
*Kendine ve başkasına şifa uygulamaları,
*Kendine ya da başkasına Foton Aktivasyonu,
*Foton Güçlendirmesi,
*Foton Küresi Oluşturma
*Foton ile yapılabilen tüm çalışmaların Nötrino ile de yapılması ve
*Yükseliş Enerjisi Frekansının Aktivasyonunun ve Master’lığının başkasına Uyumlaması (aktarılması)
gibi konular detayları ile öğretilmektedir.